3690. Gebiedsontwikkeling Meerstad, gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil het Masterplan uit 2005 voor het plangebied Meerstad actualiseren. Meerstad is een gebied van 2.500 hectare ten oosten van Groningen waarin woningbouw en het Woldmeer worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een omgevingsvisie gemaakt. Voordat de gemeente besluit over de omgevingsvisie worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-03-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Marcel Klinge
ir. Berdie Olthof
ir. Henk Otte
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Groningen

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 24 aug 2023