3690. Gebiedsontwikkeling Meerstad, gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil het masterplan uit 2005 voor Meerstad actualiseren. De gemeente wil ongeveer 6.000 woningen toevoegen in het gebied met bijbehorende voorzieningen, zoals winkels. Ten opzichte van de huidige situatie wordt het Woldmeer met 165 hectare vergroot. Ook moet Meerstad ruimte bieden aan 75 hectare bedrijventerrein. Daarnaast heeft de gemeente ambities voor onder andere water, natuur, mobiliteit, duurzaamheid en gezondheid.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-03-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-10-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Sinds het masterplan zijn er nieuwe inzichten gekomen in bijvoorbeeld de omgang met water en duurzaamheid. Daardoor zijn ook maatschappelijke prioriteiten verschoven. De Commissie adviseert daarom om juist vanuit de thema’s waterberging, grondverzet en energieopwekking verschillende mogelijkheden voor de volgende fase van de ontwikkeling van Meerstad uit te werken.
De ontwikkeling van meerdere mogelijkheden draagt bij aan het verbeteren van het plan, aldus de Commissie. Door de gevolgen voor het milieu en de leefomgeving van deze mogelijkheden te onderzoeken, komen spanningsvelden in beeld vanuit de verschillende thema’s. Zo heeft waterberging een negatief effect op waterkwaliteit, natuur en recreatie. Met het ontwikkelen en onderzoeken van meerdere mogelijkheden kunnen daardoor onderbouwde keuzes worden gemaakt over de volgende fase van de ontwikkeling van Meerstad. De Commissie wijst ook op het belang van monitoring van de effecten en doelen vanwege de lange periode waarin het plan wordt uitgewerkt.
De gemeente gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat klaar is, laten ze het beoordelen door de Commissie 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Marcel Klinge
ir. Berdie Olthof
ir. Henk Otte
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Groningen

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 24 nov 2023