3689. Programma Windenergie Amsterdam

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-10-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Pieter Boot
ir. Tilly Fast
ir. Erik Koppen
drs. Martin Poot
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 21 feb 2023