3688. Gebiedsontwikkeling Winkelsteeg gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen wil het gebied Winkelsteeg omvormen tot een intensief woon-werkgebied. Er is een bestemmingsplan opgesteld voor het eerste deel van deze ontwikkeling. Het bijbehorende milieueffectrapport dient om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij dit bestemmingsplan, maar ook om kansen en risico's voor het vervolg van de gebiedsontwikkeling in beeld te brengen. 

Procedure en adviezen

Toetsing
28-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-03-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Frank Elbers
ing. Ben Peters

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijmegen

Bevoegd gezag
Gemeente Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 20 mrt 2023