3684. 380 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg-Krimpen aan den IJssel of Geertruidenberg-Crayestein

Om de capaciteit van het elektriciteitsnet uit te breiden wil netbeheerder TenneT tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aanleggen. Voordat de minister een zogeheten voorkeursbeslissing neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-09-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
26-05-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-09-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Onderzoek in het rapport alternatieven en varianten waarmee de gevolgen voor gezondheid, natuur, landschap en erfgoed worden beperkt, adviseert de Commissie. Denk bijvoorbeeld aan ondergrondse verbindingen om knelpunten op te lossen bij (geplande) woongebieden en gebieden met hoge natuur- en erfgoedwaarden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
ing. Jan van der Grift
ing. Rob Vogel
drs. Nathalie Vossen
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant; Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 21 sep 2023