3680. Aardgaswinning B16-A Noordzee

Petrogas E&P B.V. wil aardgas winnen uit aardgasveld B16-A. Dit ligt 250 km ten noorden van Den Helder en vlak bij natuurgebied de Doggersbank. Ze wil een sattelietplatform plaatsen en twee nieuwe putten boren om het gas te winnen. Ook is een nieuwe transportleiding nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat besluit over de mijnbouwmilieuvergunning, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-08-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
15-09-2022 Aankondiging start procedure
15-09-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sander Kabel
dr. Godfried van Moorsel
drs. Martin Poot

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Petrogas E&P Netherlands B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C17.2 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicali├źn in gevoelig gebied ingeval transport aardgas >= 5km of ingeval transport van olie, CO2-stromen of gas, niet zijnde aardgas, >=1 km
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit
D17.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van steenkool, ertsen en bitumineuze schisten alsmede de oprichting van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van aardolie, of aardgas

Bijgewerkt op: 21 sep 2022