3673. Rondweg Lelystad Zuid

De drukte op de wegen in en rond Lelystad neemt toe en dat veroorzaakt een slechtere doorstrooming en verkeersonveilige situaties. Deze ontwikkelingen zullen mogelijk nog worden versterkt door de groei van het aantal bezoekers aan Nationaal Park Nieuw land en door de ontwikkeling van de nieuwbuwwijk Warande. Daarom willen de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad de Rondweg Lelystad-Zuid aanleggen. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Sjef Jansen
ing. Wim van der Maarl
drs. ing. Tjitte Prins

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 20 sep 2022