3667. Planstudie N207 Zuid, provincie Zuid-Holland

Om knelpunten rond bereikbaarheid en leefbaarheid op te lossen wil de provincie Zuid-Holland een weg langs Waddinxveen en Boskoop aanleggen en zo het verkeer uit de kernen halen. Omdat dit bovenop de bestaande groei extra verkeer zal aantrekken, dat door Hazerswoude-Dorp zal gaan, horen bij het project ook lokale aanpassingen in dat dorp. Voordat de provincie besluit over het project, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-05-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-10-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Het onderzoek en de beschrijving van de milieueffecten voor de planstudie zijn uitgebreid. Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten er optreden bij aanleg van de weg en de lokale aanpassingen. In de samenvatting zijn de effecten echter voor de twee gebieden samen gepresenteerd. Hierdoor overvleugelen de effecten van de aanleg van de nieuwe weg, die van de lokale aanpassingen in Hazerswoude-Dorp. Dit is vooral zichtbaar bij geluid. De verbetering voor geluid in Waddinxveen en Boskoop treft meer mensen dan de verslechtering voor geluid in Hazerswoude-Dorp. De Commissie adviseert om voor alle thema’s de effecten apart te presenteren. Op die manier komen alle verzachtende maatregelen beter in beeld, zoals geluidsschermen en stil asfalt.
De provincie neemt het advies over. Zij vult het rapport aan en laat het daarna opnieuw beoordelen door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Henk Otte
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 11 okt 2022