3665. Omgevingsvisie Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren stelt een omgevingsvisie op, een integrale visie voor fysieke leefomgeving voor de periode tot 2040. In de omgevingsvisie worden strategische keuzes gemaakt voor onder andere woningbouw, verkeer en vervoer en natuur. Voor het besluit hierover is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-04-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
drs. Allard van Leerdam
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gooise Meren

Bevoegd gezag
Gemeente Gooise Meren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 19 mei 2022