3664. Grootschalige opwek zon- en windenergie gemeente Vught

De gemeente Vught zoekt naar locaties voor grootschalige opwek van duurzame energie met windturbineparken en zonnevelden. Binnen de gemeente liggen negen zoekgebieden, vier voor wind en vijf voor zon. De gemeenteraad zal hieruit een keuze maken. Voordat de raad besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-04-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
18-10-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
29-08-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De negen zoekgebieden bieden bij maximale invulling samen ruimte aan een veelvoud van de energieambitie van Vught. De gebieden verschillen onderling sterk in bijvoorbeeld oppervlakte en landgebruik. Hierdoor is er wat te kiezen.
Werk de zoekgebieden eerst verder uit, adviseert de Commissie. De gemeente heeft hiervoor al een goed voorstel gedaan. Geef hierbij aan hoeveel duurzame energie (wind en zon) elk gebied minimaal en maximaal kan leveren. Ontwerp daarna enkele samenhangende alternatieven, die bestaan uit combinaties van gebieden en manieren van opwekken en vergelijk ze. Zo ontstaat inzicht in gunstige combinaties van locaties en hoe negatieve milieueffecten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Peter van der Boom, MA
ir. Richard van Gemert, PDEng MBA
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Michelle Vanderschuren, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vught

Bevoegd gezag
Gemeente Vught

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
C2 Windparken
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer
D24.1 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van >= 150 kilovolt of lengte >= 5 km of door gevoelig gebied
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 10 apr 2024