3661. Waterpark Dommelsvoort te Cuijk

Dutch Resort BV wil aan de zuidkant van de Kraaijenbergse plassen Waterpark Dommelsvoort ontwikkelen. Het gaat om een recreatiepark met maximaal 700 recreatiewoningen en een haven met maximaal 500 ligplaatsen. De provincie Noord-Brabant en gemeente Land van Cuijk moeten hiervoor verschillende vergunningen afgeven. Voordat ze hierover besluiten worden de milieugevolgen van het project onderzocht in een milieueffectrapport. In 2012 heeft de Commissie geadviseerd over het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan dat dit waterpark mogelijk maakt. Die adviezen en informatie daarover zijn te vinden bij projectnummer 2122.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-04-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-07-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het waterpark bestaat uit woningen, een jachthaven en voorzieningen, zoals een restaurant. De aanleg en het gebruik hiervan kunnen gevolgen hebben voor natuur, geluid en verkeersveiligheid. Deze gevolgen moet het rapport goed in beeld brengen. Daarvoor moet duidelijk zijn hoe het gebied ingericht en gebruikt gaat worden. Laat daarom zien waar woningen komen, hoe de eilanden eruit komen te zien en hoe de gebruikers van het park zich in het gebied kunnen verplaatsen, zo adviseert de Commissie. Maak onderscheid in verblijfsgasten en dagrecreanten.

De Commissie beveelt ook aan om te onderzoeken hoe er natuurwinst te behalen valt wanneer gekozen wordt voor minder huizen of ligplaatsen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
Martin de Haan, MSc
drs. Wilfried Hessing
drs. ing. Harry Kingma
ir. Joep Lax

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dutch Resort BV

Bevoegd gezag
Provincie Noord Brabant
Gemeente Land van Cuijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
C16.2 2018: winning, wijziging of uitbreiding van de winning van oppervlaktedelfstoffen op de Noordzee (territoriale zee en continentaal plat) muv 16.4 als winplaats(en) (gezamenlijk) >=500 ha of >=10.000.000 m3
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250.000 bezoekers pj, of >=25 ha of >= 100 ligplaatsen of >=10 ha in gevoelig gebied.

Bijgewerkt op: 25 jul 2022