3653. Windpark Horst en Telgt, provincie Gelderland

De provincie Gelderland wil in Ermelo en Putten langs de A28 en het Nuldernauw een windpark mogelijk maken van Prowind BV, de Buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie. Voordat de provincie besluit over het benodigde provinciale inpassingsplan en de vergunningen, worden de milieugevolgen onderzocht in een nog op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-05-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema, dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Prowind ism energiecoƶperatie Veluwe Energie en werkgroep van de buurtvereniging Horst en Telgt

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 21 jun 2022