3653. Windpark Horst en Telgt, provincie Gelderland

De provincie Gelderland wil het windturbinepark Horst en Telgt in Ermelo en Putten mogelijk maken. Het gaat om 5 tot 8 turbines van Prowind BV en energiecoöperatie Veluwe-Energie. Voordat de provincie besluit over het inpassingsplan en de vergunningen voor het windpark worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie vroeg aan de Commissie m.e.r. wat zij moet onderzoeken in dat rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-05-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-07-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt een zorgvuldige onderbouwing van de locatie van het windpark belangrijk. Dat is nog niet volledig gebeurd. De beoogde locatie ligt tussen twee beschermde natuurgebieden, Veluwerandmeren en de Veluwe. Daarom is in het milieueffectrapport aandacht voor natuur nodig. Een voorbeeld hiervan is de wespendief, een kwetsbare roofvogel. Onderzoek ook verschillende opstellingen van de windturbines, zegt de Commissie. Dit levert mogelijk milieuvoordelen op en kan effect hebben op de kwaliteit van de leefomgeving, zoals meer of minder geluid door de windturbines.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema, dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Prowind ism energiecoƶperatie Veluwe Energie

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 08 jun 2023