3649. Omgevingsplan Leeuwarden buitengebied Zuid

Met het oog op de Omgevingswet die eraan komt, zijn veel gemeenten bezig met het maken van hun omgevingsplan. De gemeente Leeuwarden doet mee aan de pilot ‘milieueffectrapportage en omgevingsplan’, om de effecten van het omgevingsplan op de leefomgeving zo goed mogelijk in beeld te brengen. In de pilot vraagt Leeuwarden op verschillende momenten advies aan de Commissie. De gemeente en de Commissie delen hun ervaringen, zodat andere gemeenten daar profijt van kunnen hebben bij het maken van hun omgevingsplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-06-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Leeuwarden wil een omgevingsplan vaststellen voor Buitengebied Zuid en daarvoor de gezondheids- en leefbaarheidseffecten onderzoeken.
De gemeente heeft al een duidelijke en goede onderzoeksagenda voor het omgevingseffectrapport, zegt de Commissie. Zij adviseert voor het omgevingsplan de ambities uit de omgevingsvisie van Leeuwarden concreet te maken. Onderzoek daarna verschillende opties om deze ambities te realiseren en vergelijk deze op hun milieugevolgen. Dan kan er een weloverwogen keuze worden gemaakt voor het omgevingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Renske Nijdam
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 02 dec 2022