3646. Nationaal Milieuprogramma (NMP)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt een Nationaal Milieuprogramma (NMP) op. Hierin wordt de koers bepaald en duidelijke, expliciete keuzes gemaakt voor het bereiken van een gezonde, schone, veilige leefomgeving, in samenhang met andere grote opgaven, als klimaatverandering, natuurherstel en voldoende en betaalbare woningen. Voor de besluitvorming over het NMP wordt een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-07-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
ir. Lidwien Besselink
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Sanne Vermeulen, MSc
ing. Rob Vogel
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 24 aug 2022