3644. Hernieuwbare-brandstoffenfabriek Gunvor, Rotterdam

Gunvor Petroleum Rotterdam B.V wil een nieuwe installatie bouwen voor het omzetten van plantaardige en dierlijke oliën en vetten naar hernieuwbare brandstoffen. Het doel is circa 700.000 ton/jaar aan hernieuwbare brandstoffen te maken. Voordat de provincie Zuid-Holland besluit over de benodigde vergunningen worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
drs. Joost van der Pluijm
ir. Ruud Swarts
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.

Bevoegd gezag
DCMR namens Provincie Zuid Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 15 apr 2022