3642. CID Den Haag, Verheeskade

De Ontwikkelcombinaties Verheeskade en 1 en 2 willen de Verheeskade in Den Haag herontwikkelen. Naast 2.500 woningen komt er ruimte voor bedrijven en parkeergelegenheid. Voor de herontwikkeling van het gebied, is een omgevingsvergunning nodig. Voordat het College van burgemeester en wethouders hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
09-06-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Kijk naar de samenhang met andere plannen in het Central Innovation District (CID), zeg de Commissie. De herontwikkeling van de Verheeskade moet passen binnen het kader voor het hele CID. Omdat er meerdere projecten tegelijk in het CID worden uitgevoerd, is het belangrijk om goed te monitoren en te kijken of de onderzochte milieueffecten optreden. Onderzoek verschillende opties waarin gezondheid, leefkwaliteit en een toekomstbestendige energievoorziening centraal staan.
De herontwikkeling duurt 10 jaar, wat overlast over een langere tijd geven. Beschrijf de effecten daarvan in het milieueffectrapport, adviseert de Commissie, en ook hoe de hinder zoveel mogelijk beperkt kan worden voor de huidige en nieuwe bewoners.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Tilly Fast
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
dr. Jurgen van der Heijden

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 09 jun 2022