3635. Beleidskader Leefomgeving provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil het Beleidskader Leefomgeving vaststellen, dat bestaat uit twee delen. In deel A ontwikkelt de provincie hulpmiddelen voor de nieuwe manier van samenwerken uit de omgevingsvisie en uitgangspunten voor het maken van keuzes voor de leefomgeving. In deel B legt zij een link tussen omgevingsvisie en de ‘uitvoeringsagenda’s wonen, werken & leegstand’ en wordt het beleid rond verstedelijking vastgelegd. Voordat Provinciale Staten besluiten over het Beleidskader Leefomgeving, worden de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van dit rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-01-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-05-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Werk het milieueffectrapport voor beide delen apart uit, adviseert de Commissie. Kijk in beide delen naar de specifieke eigenheid en identiteit van de verschillende Brabantse gebieden en landschappen. Dan wordt per gebied duidelijk wat keuzes betekenen voor de leefomgeving. Zo geeft een logistiek bedrijventerrein in een afgelegen gebied met veel natuur mogelijk meer negatieve dan in gebied met bedrijvigheid bij een snelweg.
Op deze manier heeft de provincie informatie in handen om onderbouwde keuzes te maken voor beide delen van het Beleidskader Leefomgeving en om de doelen uit de omgevingsvisie te realiseren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
ir. Yttje Feddes
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 25 mei 2022