3626. Omgevingsvisie Den Haag

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-10-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ing. Ben Peters
drs. Sanne Vermeulen, MSc
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 09 nov 2022