3623. Proeftuin Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel

Inwoners van Elsendorp, (agrarische) ondernemers, de gemeente Gemert-Bakel, de provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas willen de leefbaarheid van het platteland verbeteren en nieuwe bedrijvigheid, wonen en recreatie realiseren. Daarom hebben ze samen de visie Proeftuin Elsendorp opgesteld. Om de plannen te realiseren is een omgevingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad daarover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Toetsing
25-11-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-03-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft welke scenario’s er zijn en wat daarvan voor het hele gebied de milieueffecten zijn. Op een aantal punten worden die effecten onderschat, zegt de Commissie. Door niet naar verschillende deelgebieden te kijken, zoals het ‘gemengd gebied’, het ‘ontwikkelgebied wonen’ en het ‘transformatiegebied’, is het rapport nu te globaal. Voor inwoners en ondernemers in Elsendorp is daardoor onvoldoende duidelijk hoe de leefomgeving, de natuur en het milieu er in de toekomst uitzien.

De Commissie adviseert het rapport aan te vullen met een concreet beeld van effecten, ambities, risico’s en kansen per deelgebied. Ook adviseert zij om de geureffecten beter in kaart te brengen en om een monitoringsplan te maken om de ontwikkelingen de komende jaren in de gaten te houden.

De gemeente verwacht nog voor de zomer een besluit te nemen over het omgevingsplan. Ze neemt het advies van de Commissie daarin mee.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. ir. Rob van Strien
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gemert-Bakel

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 04 mrt 2022