3622. Circulair Materialenplan

De Minister van Infrastructuur wil het eerste Circulair Materialenplan (CMP) opstellen. Dit is de opvolger van Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP 3), dat eind 2023 afloopt. Het LAP bevat het beleid voor alle handelingen met afval in de hele keten. Het zwaartepunt ligt hier doorgaans aan het einde van de keten. Het gebruik van grondstoffen en de ambitie om grondstoffen en zo veel en lang mogelijk te behouden wordt echter steeds belangrijker. Daarom is besloten het nieuwe afvalbeheerplan beter aan te laten sluiten bij de transitie naar een circulaire economie. Deze omschakeling reflecteert ook in de nieuwe naam, het Circulair Materialenplan. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-11-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
ir. Lidwien Besselink
ing. Cor Coenrady
mr. dr. Annelies Freriks
ir. Paul van Vugt
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 25 aug 2022