3618. Monitor leefomgeving Zuid-Holland

Procedure en adviezen

Overig advies
01-11-2021 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies over de monitor leefomgeving
De Commissie werkt op dit moment aan een advies over de monitor leefomgeving van de provincie Zuid-Holland.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. J.F.L.M.M. Dagevos
dhr. prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 16 nov 2021