3614. Omgevingsvisie gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen wil haar omgevingsvisie actualiseren, met daarin het beleid voor de fysieke leefomgeving. Voordat de gemeenteraad besluit over de geactualiseerde omgevingsvisie worden de verwachte effecten onderzocht in een omgevingseffectrapport. De gemeente vroeg de Commissie om advies over wat zij moet onderzoeken in dit rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-10-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-07-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente heeft al een duidelijke en goede ‘onderzoeksagenda’ voor het omgevingseffectrapport. De Commissie adviseert om op basis van onderzoek naar de huidige leefomgeving de ambities uit de eerder vastgestelde Toekomstvisie 2030 van Sittard-Geleen concreet te maken. Onderzoek dan daarna welke ontwikkelmogelijkheden bijdragen aan het realiseren van deze ambities en wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving, zegt de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. ir. Marieke Dijkema
ir. Suzanne van der Velde

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Sittard-Geleen

Bevoegd gezag
Gemeente Sittard-Geleen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 12 jul 2022