3607. Bestemmingsplan Buitengebied Hattem

De gemeente Hattem wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buitengebied. Dit wordt een zogeheten 'Crisis en herstelwet- (Chw-)bestemmingsplan'.  Met dit plan wil de gemeente de mogelijkheden van het oude bestemmingsplan behouden en inspelen op nieuwe initiatieven van bewoners. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-09-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-12-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed de milieueffecten van het nieuwe bestemmingsplan. Zo kan uitbreiding van veehouderijen leiden tot meer stikstof op beschermde natuur, zoals de Veluwe. Sommige veehouderijen kunnen uitbreiden, maar dan moet wel worden overgeschakeld op andere stalsystemen die minder stikstof uitstoten.

Verder blijkt dat bij woningbouw in het buitengebied goed moet worden gekeken naar de afstand tot geur- en geluidsbronnen zoals wegen en bedrijven en naar het effect op het landschap. Hiervoor heeft de gemeente een Afwegingskader Buitengebied opgesteld.

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het Chw-bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Sjoerd Bokma
ir. Tilly Fast
drs. Sjef Jansen
drs. Benno Schepers

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeenteraad van Hattem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 03 dec 2021