3597. Nieuwe vestiging petrochemische fabriek Clariter te Delfzijl

Clariter wil op bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl een fabriek bouwen waar kunststof afval wordt omgezet in chemische producten voor de industrie. Die producten worden daarna verwerkt tot oplosmiddelen, oliën en waxen. Voordat de provincie Groningen besluit over de benodigde vergunningen voor de fabriek worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-07-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
11-08-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-11-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Geef een beschrijving van het complete fabrieksproces, zegt de Commissie, zodat de milieugevolgen van het hele proces goed in beeld komen. Kijk daarbij naar de herkomst, de samenstelling en de hoeveelheden afvalstoffen die worden verwerkt. De Commissie adviseert ook te laten zien welke ongewenste uitstoot en afvalstromen de fabriek veroorzaakt bij normale bedrijfsvoering, maar ook bij bijzondere omstandigheden zoals storingen en calamiteiten.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Arjen Brinkmann
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Clariter S.A.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 30 mei 2022