3589. Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem-Nijmegen

Procedure en adviezen

Advies over milieuinformatie
23-06-2021 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies milieu-informatie
De Commissie werkt aan haar advies over de benodigde milieu-informatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. P. van der Boom, MA
dhr. dr. Th. Fens
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. drs. J. van der Winden

Voorzitter: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente(n)/Provincie RES regio Arnhem-Nijmegen

Bevoegd gezag
Gemeente(n)/Provincie RES regio Arnhem-Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 03 sep 2021