3586. Wijziging Luchthavenbesluit Eindhoven

De ministers van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat willen de geluidoverlast door burgerluchtvaart op Eindhoven Airport verminderen: 30% minder geluidbelasting in 2030 ten opzichte van 2019. Voor de periode 2023-2026 worden tussentijdse normen voor de geluidsvermindering vastgelegd. Voordat beide ministers besluiten over de wijziging van het luchthavenbesluit en de medegebruiksvergunning voor burgerluchtvaart, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Zij hebben de Commissie gevraagd wat zij moeten onderzoeken in het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-06-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
30-03-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Onderzoek in het milieueffectrapport de mogelijkheden om met aanpassing van vliegroutes en vertrek- en landingsprocedures de geluidoverlast te verminderen. Kijk ook naar financiële prikkels om vlootvernieuwing met stillere vliegtuigen te stimuleren. Werk daarnaast maatregelen uit zoals het beperken van vluchten in de randen van de nacht, het inbouwen van ‘rust’-periodes en het isoleren van woningen, adviseert de Commissie.
Laat in het milieueffectrapport zien hoe effectief de maatregelen zijn en wat het effect is op de luchtkwaliteit, natuur, CO2-uitstoot, gezondheid en externe veiligheid. Beschrijf daarbij goed de zogenoemde referentiesituatie, vooral voor geluid en natuur. In haar advies geeft de Commissie hier tips voor mee aan de ministers.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
Jan Heckman
ir. Ferry Koopmans
dr. Wouter Lefebvre
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Defensie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 30 mrt 2022