3584. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Nijmegen en westentree

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil bij station Nijmegen het spoor aanpassen. Dit plan is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en moet ‘spoorboekloos’ rijden mogelijk maken op het traject Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen. Tegelijkertijd wordt de perrontunnel doorgetrokken waardoor er aan de westkant van het station ook een ingang komt. Voordat de staatssecretaris een zogenoemd Tracébesluit neemt zijn de milieueffecten van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-10-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De invloed van de Waalbrug op het spoorgeluid is nog onvoldoende in beeld en ook ontbreekt onderzoek naar maatregelen om overlast van spoorgeluid te voorkomen, zegt de Commissie in haar advies over het milieueffectrapport. Daarnaast ontbreekt ook nog informatie over de nieuwe perrontunnel.
De Commissie adviseert de staatssecretaris om eerst het milieueffectrapport aan te laten passen en daarna pas te beslissen over het Tracébesluit.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Frank Elbers
ing. Ben Peters
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: ir. Jan-Willem van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Prorail

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C02 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding spoorweg voor spoorverkeer lange afstand
D02.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een tramrails , boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, >=500 m en gelegen >=25 m buiten bestemming of uitbreiding met >=1 spoor over >5km en in gevoelig gebied

Bijgewerkt op: 06 okt 2021