3579. Uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse

Kremer Zand wil de zandwinning in Sellingerbeetse uitbreiden en de installatie voor het scheiden van zand verplaatsen naar het bedrijventerrein Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Voordat de gemeenteraad van Westerwolde en de provincie Groningen besluiten over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-06-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
14-06-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-10-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Met de uitbreiding komt ook het einde van zandwinning in Sellingerbeetse in beeld. Rekening houden met dit einde is belangrijk om doelen voor bijvoorbeeld landschap, natuur en recreatie te kunnen halen. Kijk daarom in het milieueffectrapport ook naar dit eindbeeld, zegt de Commissie, naast effecten bij de bouw en tijdens de zandwinning. Bij de verdere uitwerking en inrichting, van bijvoorbeeld de oevers, kan hier dan al rekening mee worden gehouden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Caspar Slijpen
drs. Frank Wijnants
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kremer Zand BV
Gemeente Westerwolde

Bevoegd gezag
Provincie Groningen
Gemeente Westerwolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 30 jun 2022