3576. Omgevingsvisie gemeente Schagen

De Omgevingsvisie Schagen is een strategische visie op de ontwikkeling van de leefomgeving tot 2040. Schagen heeft acht speerpunten geformuleerd, zoals ‘gezinsvriendelijk’ en ‘een nationale en internationale rol op het gebied van recreatie, wetenschap en nieuwe vormen van landbouw’. Voordat de gemeente een besluit neemt over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-05-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-07-2021 Kennisgeving MER
16-08-2021 Ter inzage legging MER
06-10-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat goed zien wat de gevolgen van de omgevingsvisie zijn voor de leefomgeving. Ook wordt duidelijk weergegeven of doelen worden gehaald. 

Het milieueffectrapport laat zien dat de omgevingsvisie onder andere negatieve gevolgen heeft op natuur en landschap bij uitbreiding van bedrijven en woningbouw in het buitengebied. Zoek naar maatregelen die leiden tot minder negatieve milieugevolgen voor bijvoorbeeld landschap en biodiversiteit, is het advies van de Commissie.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de Omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gwenn van der Schee
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Schagen

Bevoegd gezag
Gemeente Schagen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 06 okt 2021