3574. SHINE, fabriek voor medische isotopen te Veendam

Laat in het milieueffectrapport voor de nieuwe medische isotopen-fabriek in Veendam zien wat de milieugevolgen zijn voor de omgeving, en wat de risico’s zijn bij een calamiteit. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS had de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport. .

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-05-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
04-10-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het bedrijf SHINE Medical Technologies wil in de gemeente Veendam een fabriek bouwen voor het produceren van medische isotopen. Deze isotopen worden gebruikt in onderzoek en behandeling van hart- en vaatziekten en kankers. De beoogde locatie is een agrarisch terrein naast de provinciale weg N33. Voordat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) besluit over de Kernenergiewetvergunning, worden de milieugevolgen eerst onderzocht in een milieueffectrapport.
Het rapport moet duidelijk aangeven wat de gevolgen van de fabriek zijn voor de omgeving, zoals voor omwonenden. Laat zien wat de uitstoot van radioactieve stoffen is en de stralingsbelasting voor de omgeving. Onderzoek of er mogelijkheden zijn om deze te beperken. De Commissie adviseert daarnaast aan te geven wat de milieurisico’s zijn bij een storing of een calamiteit, bijvoorbeeld bij een aardbeving.
De fabriek komt op een nu nog agrarisch terrein. Daarom adviseert de Commissie ook in het rapport aan te geven waarom voor deze locatie is gekozen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
prof. dr. ir. Jan Leen Kloosterman
dr. Harry Slaper
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Shine Medical Technologies

Bevoegd gezag
ANVS

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C22.3 2018: oprichting van een kerncentrale en andere kernreactoren, met inbegrip buitengebruikstelling of ontmanteling van dergelijke centrales of reactoren, muv onderzoekinstallaties voor productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een constant vermogen < 1 thermische kW

Bijgewerkt op: 04 okt 2021