3565. Bestemmingsplan Buitengebied Best

De gemeente Best herziet het bestemmingsplan voor haar buitengebied tot een actueel en digitaal bestemmingsplan. Voor het besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Toetsing
22-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-04-2021 Ter inzage legging MER
30-06-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente beschikt over een duidelijk milieueffectrapport, maar er ontbreekt nu nog informatie, zegt de Commissie. De mogelijke effecten van ‘ontwikkellocaties’ staan bijvoorbeeld niet in het rapport. Dit zijn locaties waar nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Deze horen in het bestemmingsplan volgens provinciale regels. Volgens de provincie is dit niet goed gedaan en dat kan betekenen dat de milieueffecten niet kloppen.

Voor bepaalde bedrijven is een uitzondering op de strikte stikstofregels gemaakt. Het rapport laat niet goed zien wat het effect op de natuur is van bedrijven die mogen ontwikkelen. Ook de effecten op beschermde planten en dieren zijn niet specifiek genoeg in beeld, omdat gebiedsspecifieke informatie ontbreekt. Daardoor weet de gemeente nu niet welke soorten risico’s lopen en welke maatregelen mogelijk zijn om die risico’s te verkleinen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Best

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 30 jun 2021