3564. Afvalverwerkingsbedrijf Van Leeuwen te Noordwijk

VLK Recycling is een afvalverwerkingsbedrijf gevestigd in Noordwijk. Het bedrijf vraagt een vergunning aan voor een herindeling en samenvoeging van haar locaties. De provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland nemen daarover binnenkort een besluit. Voordat ze dat doen is het noodzakelijk dat de mogelijke effecten op het milieu goed in beeld zijn. Daarom wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-04-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
14-07-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
In dat rapport moet een duidelijke omschrijving staan van de huidige en voorgenomen activiteiten van VLK Recycling, zegt de Commissie. Het bedrijf voert nu activiteiten uit op drie locaties. De samenhang tussen deze locaties moet goed beschreven worden. De Commissie adviseert ook om minimaal twee varianten uit te werken, waardoor duidelijk wordt wat de minimale en maximale impact op de omgeving zal zijn van het bedrijf.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ir. Tilly Fast
Beno Koolstra, MSc

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Leeuwen Recycling

Bevoegd gezag
Hoogheemraadschap van Rijnland
Omgevingsdienst West Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)
D18.8 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor de opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken, indien opslagcapaciteit >=10.000 ton of >=10.000 autowrakken

Bijgewerkt op: 14 jul 2021