3563. Bestemmingsplan landelijk gebied Lopik

De gemeente Lopik herziet het bestemmingsplan voor het landelijk gebied tot een actueel en digitaal bestemmingsplan. Voor het besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Toetsing
14-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-06-2021 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. S. Bokma
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. dr. ir. R. van Strien

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lopik

Bevoegd gezag
Gemeente Lopik

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 11 jun 2021