3562. Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt een omgevingsvisie op voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. De visie schetst hoe de gemeente er over dertig jaar uit kan zien en in samenhang kan functioneren. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. D.J.F. Bel
dhr. dr. R. During
mw. M.A.T. Meeuwissen, MSc.
mw. drs. A.T. Vermeulen, MSc.

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Bevoegd gezag
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 11 jun 2021