3560. Gebiedsvisie Rivieroevers Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk wil op de oevers van de Nieuwe Maas en de Noord een landschapspark ontwikkelen. Volgens de gebiedsvisie ‘Rivieroevers Ridderkerk’ komen er ook drie woon- en werklocaties. Voordat de gemeenteraad besluit over de gebiedsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-08-2021 Ter inzage legging MER
13-10-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Voor de drie woon- en werklocaties zijn verschillende invullingen onderzocht. Daarbij is de ontwikkeling van landschapspark ‘Raamwerk Oeverpark’ als uitgangspunt genomen. Dit biedt kansen voor positieve milieueffecten op bijvoorbeeld het landschap en de bereikbaarheid van de oevers, zegt de Commissie. Met de kanttekening dat de beoordeling van de milieueffecten van de voorkeursinvulling soms onvoldoende gebiedsspecifiek is, waardoor deze nu niet goed kan worden beoordeeld.

Voor het gebied Huys ten Donck zijn de effecten van woningbouw in het populieren-/essenbos en de mogelijkheden om effecten te voorkomen, onvoldoende beschreven.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de gebiedsvisie. De gemeente heeft aangegeven het advies te zullen gebruiken bij het opstellen van de definitieve gebiedsvisie.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. R.D. Aluvihare, BA. MDip LA
dhr. dr. W.B.M. ten Brinke
mw. dr. ir. M.B.A. Dijkema
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mw. mr. L.C. Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Ridderkerk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 13 okt 2021