3556. Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Procedure en adviezen

Toetsing
06-09-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. ir. L. Besselink
dhr. prof. dr. ing. J.W. Erisman
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bevoegd gezag
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 27 sep 2021