3555. Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg, gemeente Haarlemmermeer

De provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam willen de doorstroming en de verkeersveiligheid op de Nieuwe Bennebroekerweg, tussen de A4 en de N205, verbeteren. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad van Haarlemmermeer besluit over het bestemmingsplan worden de gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-03-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-11-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Haarlemmermeer heeft onlangs het mobiliteitsbeleid vastgelegd in de Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040, waarin ook maatregelen staan om het autogebruik te verminderen. Deze maatregelen hebben echter maar beperkt plek gekregen in de oplossingen die de gemeente wil onderzoeken in het milieueffectrapport. Onderzoek ook een alternatief dat aansluit op de maatregelen uit de netwerkstudie en laat zien wat dit oplevert qua milieugevolgen, adviseert de Commissie.

De Commissie adviseert ook om rekening te houden met onzekerheden die van invloed zijn op de hoeveelheid verkeer. Denk bijvoorbeeld aan de snelheid waarmee woningen gebouwd worden en de werkgelegenheid op Schiphol en de veiling in Aalsmeer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haarlemmermeer

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlemmermeer
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km

Bijgewerkt op: 29 nov 2021