3554. Ontwikkeling oevergrondwaterwinning in de Krimpenerwaard of Alblasserwaard

Oasen N.V. levert drinkwater aan circa 750.000 inwoners. Zij verwacht dat er rond 2030 een tekort gaat ontstaan bij het leveren van drinkwater en onderzoekt daarom locaties voor nieuwe oevergrondwaterwinning langs de Lek in de Krimpenerwaard of de Alblasserwaard. Voor de benodigde waterwetvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan stelt Oasen vrijwillig een milieueffectrapport op.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-03-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-06-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport te onderbouwen hoeveel grondwater Oasen wil winnen vanaf 2030 en waarom voor oevergrondwater is gekozen, en andere bronnen zijn afgevallen. Zo wordt de noodzaak duidelijk om nu al strategische voorraden te benutten in Zuid-Holland. Voor de locatiekeuze is volgens de Commissie van belang om vooraf op hoofdlijnen aan te geven hoe gebouwen, infrastructuur, afvalstromen en beheer op de winlocatie er uit kunnen zien. Op die manier komen de lokale milieuvoor- en nadelen goed in beeld.
 
Oasen heeft laten weten dat het advies goed bruikbaar is bij het maken van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. Allard van Leerdam
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
OASEN

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 02 jun 2021