3551. NAM-Monitoringsprogramma Waddenwinningen 2020-2026

De NAM startte in 2007 met de winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in of rondom de Waddenzee. Elk jaar monitort de NAM de gevolgen van de gaswinning en elke zes jaar wordt de inhoud van het Monitoringsprogramma geëvalueerd en zo nodig aangepast. De Auditcommissie heeft nu het Monitoringsprogramma voor de periode 2020-2026 beoordeeld.

Procedure en adviezen

Advies Monitoringsprogramma Waddenwinningen 2020-2026
05-03-2021 Adviesaanvraag
15-07-2021 Advies uitgebracht
Advies Monitoringsprogramma 2020-2026
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies Monitoringsprogramma 2020-2026
De Auditcommissie vindt dat het Monitoringsprogramma gaswinning Waddenzee 2020-2026 een goede basis biedt om teveel aan bodemdaling en aantasting van de natuur door gaswinning te signaleren. De ontwikkelde beslisschema’s zijn een goed aanknopingspunt voor het toepassen van het ‘hand aan de kraan’-principe.
 
Door meer gebruik te maken van nieuwe meettechnieken (zoals drones en satellieten) en data-analysemethoden (‘machine learning’) kan het Monitoringsprogramma mogelijk nog verder geoptimaliseerd worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jan van Dalfsen
dr. Henk Everts
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
prof. dr. Piet Hoekstra
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 15 jul 2021