3543. Windpark Beuningen

De gemeente Beuningen wil een bijdrage leveren aan de nationale en regionale klimaatambities. Daarom wil ze ten zuiden van de A73 bij knooppunt Ewijk een windpark mogelijk maken. Het park bestaat uit vijf windturbines met een tiphoogte van 215 tot 245 meter. De milieugevolgen zijn onderzocht in een milieueffectrapport. In mei van dit jaar adviseerde de Commissie om het rapport aan te vullen. De gemeente vroeg de Commissie nu om de aanvulling te bekijken.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-03-2021 Ter inzage legging MER
25-05-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
25-05-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-06-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport een goed voorbeeld voor andere windparken. Het rapport gaat uitgebreid in op alle milieuaspecten, zoals gezondheid (geluidhinder en slagschaduw), vogelslachtoffers, stikstof en landschap. Met de aanvulling bevat het nu ook opties om de stikstofeffecten tijdens de bouw van het windpark te beperken, bijvoorbeeld via elektrisch vervoer. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het windpark. Daarbij betrekt de raad de informatie uit het milieueffectrapport.

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport een goed voorbeeld voor andere windparken. Het rapport gaat uitgebreid in op alle milieuaspecten, zoals gezondheid (geluidhinder en slagschaduw), vogelslachtoffers, stikstof en landschap. De Commissie mist alleen nog een overzicht van maatregelen om de stikstofeffecten tijdens de bouw van het windpark te beperken, bijvoorbeeld via elektrisch vervoer. Zij adviseert om die mogelijkheden wel in beeld te brengen, zodat dit duurzame project ook milieuvriendelijk wordt gebouwd. De gemeente neemt het advies van de Commissie over, zal het rapport op korte termijn aanvullen en het daarna opnieuw laten beoordelen. Vervolgens beslist de gemeente over de toestemmingen voor het windpark.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
EnergieVoorVier
Eneco
Falck Renewables

Bevoegd gezag
Gemeente Beuningen
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 08 jun 2021