3542. Omgevingsvisie gemeente Leiden

De gemeente Leiden wil een omgevingsvisie vaststellen, met de ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving tot 2040. In de visie staan de ambities van Leiden voor de komende jaren, zoals de ontwikkeling tot centrumstad, binnenstedelijk bouwen, profileren op kennis, extra groen, klimaat en gezondheid. Bij de omgevingsvisie is een omgevingseffectrapport opgesteld, waarin de omgevingseffecten van de ambities zijn onderzocht.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-06-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt de opzet van het omgevingseffectrapport helder. Ook is duidelijk dat het rapport heeft bijgedragen aan het aanscherpen van de ambities van de visie.
 
Tegelijkertijd trekt de Commissie de conclusie dat de omgevingsvisie concreter is dan het omgevingseffectrapport. In de visie worden bijvoorbeeld locaties aangewezen voor woningbouw, bedrijvigheid, sport, groen en water. Deze komen onvoldoende terug in het omgevingseffectrapport. Het omgevingseffectrapport blijft vrij algemeen. Door de beoordeling specifieker te maken sluit deze beter aan op de Leidse situatie en zijn de Leidse ambities beter te herkennen.
 
De Commissie adviseert het rapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over de visie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
dr. Bas van de Griendt
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Joep Lax

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leiden

Bevoegd gezag
Gemeente Leiden

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 03 jun 2021