3540. Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn wil een omgevingsvisie vaststellen, met de ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving tot 2040. In de visie staan de ambities van Alphen voor de komende jaren, zoals het creëren van een toonaangevende economie, toekomstbestendige landbouw en een prettige, gezonde en groene leefomgeving. In het milieueffectrapport zijn de mogelijke gevolgen voor de omgeving van deze ambities onderzocht.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-06-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt de opzet van het rapport helder. Ook is duidelijk dat het rapport heeft bijgedragen aan het aanscherpen van de omgevingsvisie. Tussentijds zijn namelijk al de eerste resultaten ervan verwerkt in de visie.
 
Tegelijkertijd trekt de Commissie de conclusie dat de omgevingsvisie concreter is dan het milieurapport. Het rapport blijft vrij algemeen, waardoor de Alphense situatie en ambities niet altijd goed te herkennen zijn. De belangrijkste uitdagingen en knelpunten worden niet helder in het rapport. De Commissie adviseert daarom het rapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over de visie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Allard van Leerdam
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Alphen aan den Rijn

Bevoegd gezag
Gemeente Alphen aan den Rijn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 03 jun 2021