3526. Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol 2020

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het luchthavenverkeersbesluit van luchthaven Schiphol wijzigen. Die wijziging moet het gebruik van de start- en landingsbanen van de luchthaven volgens het zogeheten nieuwe normen- en handhavingsstelsel mogelijk maken. Het gebruik wordt vooralsnog beperkt tot maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen groot handelsverkeer per jaar. Voordat de minister besluit over de stelselwijziging zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport 2020.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. G.J. van Blokland
dhr. ir. F.B.J. Elbers
mw. mr. dr. A. Freriks
dhr. dr. W. Lefebvre
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Royal Schiphol Group

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D06.2 2018: wijziging in de ligging van start/landingsbaan, de verlenging, verbreding of verharding daarvan, of de intensivering of wijziging van het gebruik van de luchthaven dan wel de wijziging van de vliegroutes.De wijziging van het gebruik van de luchthaven of van het banenstelsel, dan wel de wijziging van de luchtverkeerwegen of de wijziging van de vliegroutes.

Bijgewerkt op: 05 feb 2021