3516. Windpark Brielse Maasdijk (gemeente Nissewaard)

De gemeente Nissewaard wil aan het Hartelkanaal, langs de Plaatweg en het oostelijke deel van de Brielse Maasdijk, een windpark van minimaal 18 MW mogelijk maken. HVC Landwind bv zal het park bouwen en exploiteren. Daarvoor wil de gemeente het bestemmingsplan wijzigen en de benodigde vergunningen verlenen. Voordat ze hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-10-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
06-04-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
29-02-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
In het onderzoeksvoorstel staan, op een nagenoeg rechte lijn, negen mogelijke plekken voor turbines. De milieueffecten van turbines op telkens andere delen van die lijn zullen worden onderzocht. De Commissie adviseert om eerst goed na te gaan of op alle voorgestelde plekken wel een turbine kan staan. Of dat kan, hangt bijvoorbeeld af van de afstand tot de aanwezige transportleidingen en het water. Zolang dat niet duidelijk is, heeft het samenstellen van alternatieven of gedetailleerd onderzoek naar bijvoorbeeld de effecten op de natuur, het landschap en de hinder geen zin, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. ir. Erik Klop
Loes van der Vegt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
HVC Alkmaar

Bevoegd gezag
Gemeente Nissewaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 21 mrt 2024