3494. Kleiwinning Strating Beheer te Ulsda, provincie Groningen

Strating Beheer B.V. wil klei winnen voor de fabricage van steen in haar steenfabriek te Oude Pekela. Hiervoor is een ontgrondingsvergunning nodig.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-07-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-08-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. J. Groen
mw. dr. H. van Londen
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: dhr. W. Berendsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Strating Beheer BV

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure

Bijgewerkt op: 04 sep 2020