3488. Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle wil een Omgevingsvisie vaststellen. Dat is een strategische langetermijnvisie tot 2040 op de ontwikkeling van de leefomgeving. Zwolle bereidt zich voor op een groei van het aantal inwoners en wil daarom de komende jaren extra woningen bouwen. Het omgevingseffectrapport kijkt alleen naar het binnenstedelijke woningbouwopgave. De effecten van de bouw van extra woningen buiten de stad worden later beschouwd. Voordat de gemeenteraad over de visie besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-11-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft overzichtelijk en gestructureerd de effecten van de Omgevingsvisie Zwolle en van de mogelijke verschillende keuzes. Er ontbreekt nog wel belangrijke milieu-informatie in het rapport. Zo is nog niet beschreven wat de risico’s zijn van de extra stikstofneerslag op de beschermde natuurgebieden door de bouw van woningen en toenemend verkeer. Ook mist nog informatie over de ontwikkeling van luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de onderbouwing dat meer fietsverkeer samengaat met betere verkeersveiligheid.
 
Verder adviseert de Commissie een monitoringsplan op te stellen. Hiermee kan worden gevolgd of de ambities worden gehaald, of dat tussentijds bijsturing van beleid nodig is.
 
De Commissie adviseert deze informatie in een aanvulling op het omgevingseffectrapport op te nemen, en dan pas een besluit te nemen over de Omgevingsvisie Zwolle.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Loes Geelen, PhD
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Sjef Jansen
drs. Gwenn van der Schee

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zwolle

Bevoegd gezag
Gemeente Zwolle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 03 nov 2020