3486. MER 2e fase Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil de verkeersveiligheid op de N33 verbeteren en de bereikbaarheid van de Eemsdelta vergroten. De weg tussen Zuidbroek en Appingedam wil ze daarom verdubbelen en de kruisingen ongelijkvloers maken. Voordat de minister besluit over dit plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-10-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam is bijna compleet. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. Breng ook het effect van stikstof in beeld, zegt zij. De minister van Infrastructuur en Waterstaat had de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.
De effecten van het plan voor milieu zijn goed in beeld. Wat nog onduidelijk is zijn de effecten van stikstofuitstoot op de natuur door de aanleg en het gebruik van de weg. De Commissie adviseert daarom de effecten van de stikstof op de Drentsche Aa en op vogels in het Zuidlaardermeergebied nog te beschrijven.
Omdat de verkeerssituatie bij de Eelwerderbrug verandert, adviseert de Commissie de gevolgen voor de verkeersveiligheid ook in het rapport te laten zien.
 
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
drs. ing. Harry Kingma

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Noord Nederland

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 01 okt 2020