3486. MER 2e fase Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam

De provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen de bereikbaarheid van de Eemsdelta verbeteren. Ook wil ze de verkeersveiligheid verbeteren. Daarom wil ze de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam verdubbelen en de kruisingen ongelijkvloers maken. Voor het tracébesluit is een milieueffectrapport opgesteld. Het ministerie heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd te adviseren over het rapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. drs.ing. H.J. Kingma

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Noord Nederland

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 02 sep 2020