3478. NoWIT BV, verwerking afvalstoffen voor de keramische industrie, provincie Zuid Holland

No Waste In Time (NoWIT) wil in Rotterdam afvalstoffen omzetten in een product dat rivierklei in de keramische industrie vervangt. Het gaat om afvalstoffen zoals verontreinigde bagger en oliehoudende zand- en slibmengsels. Tegelijkertijd wekt de fabriek elektriciteit en warmte op. Voordat de provincie Zuid-Holland besluit over de omgevingsvergunning worden eerst de milieugevolgen van de fabriek onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-05-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet straks een complete beschrijving van de fabrieksprocessen bevatten, zodat de milieugevolgen daarvan goed in beeld kunnen worden gebracht. Denk aan de samenhang tussen de verschillende fabrieksprocessen en de samenstelling van de te gebruiken afvalstoffen. Ook moet duidelijk zijn welke ongewenste emissies en afvalstromen de fabriek veroorzaakt, bij normale bedrijfsvoering en onder bijzondere bedrijfsomstandigheden zoals storingen en calamiteiten. De Commissie adviseert daarnaast in het rapport technieken te onderzoeken die leiden tot minder uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen, zoals kwikverbindingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ir. Ruud Swarts
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NoWit B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.2 2018: oprichting van installatie voor verbranding, chemische behandeling, storten of in diepe ondergrond brengen van gevaarlijke afvalstoffen
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 23 jul 2020