3464. Herbouw pluimveehouderij De Groot te Kiel-Windeweer

Maatschap De Groot wil een deel van de pluimveehouderij aan de Vossenburg 1 te Kiel-Windeweer herbouwen. In 2019 zijn door brand twee stallen verloren gegaan. De afgebrande stallen worden vervangen door vier nieuwe stallen. In totaal worden op het bedrijf maximaal 305.000 vleeskuikens gehouden. Voordat de provincie Groningen besluit over de benodigde omgevingsvergunning worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-03-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
27-04-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. H.H. Ellen
dhr. W. Foppen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap De Groot

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

Bijgewerkt op: 28 apr 2020