3455. Facetbestemmingsplan geluid voor het Haven- en Industriecomplex Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil een nieuw bestemmingsplan geluid vaststellen voor het haven- en industriegebied van Rotterdam. In het nieuwe bestemmingsplan wordt geluidruimte toegekend aan delen van het gebied en er wordt onderzocht of er regels nodig zijn ter bescherming van de omgeving. Voordat de gemeenteraad van Rotterdam besluit over het bestemmingsplan worden milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Aan de Commissie m.e.r is gevraagd om te adviseren over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-02-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-03-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-05-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente is momenteel bezig met het actualiseren van geluidmodellen, verwerken van nieuwe inzichten en regelgeving. Zo moet nu ook geluid van afgemeerde zeeschepen in de geluidberekeningen worden meegenomen. Laat in het milieueffectrapport zien welke invloed deze actualisatie heeft op de geluidberekeningen, zegt de Commissie.
 
Zij adviseert de gemeente om in het milieueffectrapport te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om huidige knelpunten op te lossen en ook of beperking van de geluidsbelasting mogelijk is. Daarnaast ondersteunt de Commissie het voornemen van de gemeente om inzichtelijk te maken welke invloed de Omgevingswet heeft op het plan. Deze wet brengt straks de nodige veranderingen met zich mee, zoals een andere berekening en normering van geluidbelasting.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. ir. Marieke Dijkema
drs. Sjef Jansen
ir. Paul de Vos

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenbedrijf Rotterdam NV

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 28 mei 2020