3448. DSL-01 b.v. - Luchtvaartbrandstofinstallatie Delfzijl

DSL-01 B.V wil op bedrijventerrein Oosterhorn in de gemeente Delfzijl een fabriek realiseren waar duurzamere luchtvaartbrandstof wordt geproduceerd, als alternatief voor de fossiele kerosine. De duurzamere luchtvaartbrandstof zal worden geproduceerd uit regionale afvalstromen zoals frituuroliën. Voordat de provincie Groningen besluit over de omgevingsvergunning worden milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Aan de Commissie m.e.r is gevraagd om te adviseren over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-01-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-05-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Om de milieugevolgen van de luchtvaartbrandstoffabriek in beeld te brengen, moet duidelijk zijn welke (afval)stoffen worden gebruikt en hoe het productieproces eruit ziet. Dan kan het rapport ook laten zien in welke mate de fabriek bijdraagt aan de verduurzaming van de luchtvaartsector, aldus de Commissie.
Ook adviseert zij te onderzoeken hoe de fabriek minder stikstof kan uitstoten, bijvoorbeeld door elektriciteit in plaats van aardgas te gebruiken als warmtebron.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ir. Paul van Vugt

Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
SkyNRG

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.2 2018: oprichting van installatie voor verbranding, chemische behandeling, storten of in diepe ondergrond brengen van gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 06 apr 2023